– Kan være gull å henvise brukere til eksterne tilbud som MAS

– Kan være gull å henvise brukere til eksterne tilbud som MAS

Praksiseksempel / Publisert: 12. desember 2023.   Endret: 13. desember 2023

– Psykisk helse- og rustjenestene i kommunene må bli enda bedre på å benytte seg av eksterne samarbeidspartnere. Selv henviser jeg ofte brukere til MAS.

mas

AKTUELT: – Vi i jobber recoveryorientert, og MAS er en nyttig samarbeidspartner. Det er viktig for disse personene å fylle dagene med positivt innhold, og det de får på MAS er da en del av den recoveryorienterte tilnærmingen. Det er fint å se hvordan MAS supplerer tilbudene vi har i kommunen, sier Eivind Vargas Theodorsen, psykisk helsearbeider i bydel Grorud, Oslo kommune. (FOTO: MAS) 

AKTUELT: – Vi i jobber r...
MAS (Mestring-Aktivitet-Samspill)
  • Ideell stiftelse som jobber for å gi mennesker en verdig hverdag gjennom å tilby kurs i kreative håndverksteknikker, som maskinstrikk, vev, kreativ søm, lappesøm, keramikk og maling. Gir mennesker med psykiske og fysiske helseutfordringer muligheten til å mestre et håndverk og bli en del av et sosialt nettverk.
  • MAS-metoden er å gi hver enkelt elev kreative utfordringer som styrker deres mestringsfølelse. Håndverket brukes som et middel til hjelp til selvhjelp. Ved å lede fokus vekk fra sykdom og problemer og over på håndverk og sosialt samspill erfarer man at selvfølelsen vokser og at elevene styrkes i møte med samfunnet.
  • Er et tilbud i Oslo for mennesker i alderen 18-67 år. Har åtte fast ansatte, der de fleste har pedagogisk utdannelse. Noen har også høyere utdanning og/ eller erfaring innen kunst, håndverk og design. Alle ansatte har erfaring fra omsorgsyrker. 
  • Skolen har rundt 240 elevplasser per år. Hvor lenge den enkelte elev har tilbud ved skolen, varierer veldig. Det kan være alt fra ett semester, til mange år. 
  • Undervisningen skal gjennom et trygt og stabilt miljø oppøve elevenes ferdigheter, styrke selvfølelse og forebygge ensomhet. Deltagelse i MAS’ undervisning gir eleven sosial trening og er et ledd i elevens rehabiliteringsprosess ved hjelp til selvhjelp.
Eivind Vargas Theodorsen, psykisk helsearbeider i bydel Grorud, Oslo kommune.
Tonje B. Andersson, daglig leder i MAS kultur- og aktivitetssenter

Mer om

recovery aktivitet.og.fritid arbeid.og.psykisk.helse god.hjelp.i.et.brukerperspektiv oslo praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen