– Helsepersonell må anmelde personer som truer eller utøver vold, uavhengig av personens helsetilstand

– Helsepersonell må anmelde personer som truer eller utøver vold, uavhengig av personens helsetilstand

Praksiseksempel / Publisert: 02. februar 2024.   Endret: 02. februar 2024

Det er hovedbudskapet fra Thomas Solstad. Som politibetjent ved Seksjon for etterretning og forebyggende på Tromsø politistasjon mener han, i likhet med leder i ACT-teamet i Tromsø, Robert Karlsen, at det å frita folk ansvaret for egne handlinger kan oppleves som et overgrep.

Solstad og Karlsen

F.v.: Thomas Solstad, politibetjent ved Seksjon for etterretning og forebyggende på Tromsø politistasjon, og Robert Karlsen, leder i ACT-teamet i Tromsø.

F.v.: Thomas Solstad, politib...
Nettverkssamling i Nord

Thomas Solstad holdt foredrag på ACT- og FACT-teamene i Nord-Norge sin årlige nettverkssamling 14.-15. juni 2023.

Helsepersonelloven om taushetsplikt

§ 23. Begrensninger i taushetsplikten

Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for:

1. at opplysninger gis den som fra før er kjent med opplysningene,

2. at opplysninger gis når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold,

3. at opplysninger gis videre når behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at individualiserende kjennetegn er utelatt,

4. at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre,

5. at opplysninger gis videre når helsepersonell gjennom sin yrkesutøvelse har grunn til å tro at dyr blir utsatt for slik mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell at det anses rettmessig å gi opplysningene videre til Mattilsynet eller politiet eller

6. at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold av lov når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde.

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 97 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 703).

 

Mer om

praksiseksempler act-.og.fact-team politi trusler.og.vold voldsrisiko vold anmeldelser samhandling tromsø troms

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen