Tida etter utskrivelse fra psykisk helsevern er ekstra sårbar, det vil Sørlandet sykehus og Grimstad kommune gjøre noe med

Tida etter utskrivelse fra psykisk helsevern er ekstra sårbar, det vil Sørlandet sykehus og Grimstad kommune gjøre noe med

Praksiseksempel / Publisert: 21. mars 2024.   Endret: 03. april 2024

Sammen har de startet opp pilotprosjektet «Erfaringskonsulenter som navigatører og brobyggere i overganger innen psykisk helse». Målet er å gjøre perioden etter utskrivelse mer forutsigbar for den enkelte som skrives ut, samt gjøre helsepersonell tryggere.

Alene

ØNSKER SPREDNING: Prosjektet i sør er ikke et formelt pilotprosjekt, men om det viser seg å ha effekt er håpet at det også spres til andre kommuner og regioner. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

ØNSKER SPREDNING: Pros...
Joyce Pigao (Foto: privat)
Geir Høie Ludvigsen (Foto: privat)
Anita Øgård-Repål (Foto: Olha Serbyna, UiA)
Kim Fangen (Foto: Mona Hauglid Foto AS)

Mer om

samhandling erfaringskonsulenter kommune spesialisthelsetjenesten grimstad kristiansand agder praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen