Lærer å svømme i livets elv

Lærer å svømme i livets elv

Publisert: 21. mars 2011

Samtalegrupper basert på salutogen tenkning

Eva Langeland
MINISEMINAR: Eva Langeland gir en innføring i salutogenese på dagens miniseminar for NAPHAS ansatte og referansegruppe. Foto: Kjell-Ivar Myhr
MINISEMINAR: Eva Langeland gi...
FAKTA
  • Salutogenese. Ordet er dannet av det latinske ordet salus, som betyr helse/sunnhet og det greske genesis, som betyr opprinnelse/ tilblivelse.
  • Israeleren Aaron Antonovsky (1923 – 1994) var professor i medisinsk sosiologi. Han skapte begrepet salutogenese i 1978 og brukte det som en motsetning til patogenese, som dreier seg om sykdom og årsakene til sykdom (Sommerschild 1999).
  • Salus er også navnet på romernes helsegud. 
  • "Salutogenese i teori og praksis" er hovedtema på NAPHAs miniseminar i dag.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen