Kjell-Ivar Myhr

Kjell-Ivar Myhr

Kommunikasjonsrådgiver

Epost: ragnhild.karlsen@napha.no
Telefon: +4790841675

Kommunikasjon Media Psykisk helse

Artikler fra Kjell-Ivar Myhr på Napha.no:

Nyttig test av kunnskapsbasen
- Brukeransettelse er fornuftig
- En alternativ stemme
Et hus for mestring
Direkte fra konferanse
Sandnes tenker nytt
- Imponerende samarbeid
21 nye psykologer i kommunene
To millioner til forskning
Glimter til med ny avis
Agder får temanettverk
Anti-mobbeprogram virker
Nye omstridte tvangstiltak
Helsefremmende skoler
Nye NAPHA-nettsider
Samhandling gir bedre praksis
Psykiatere ut i lokalmiljøet
- Skal være kommunenær
Skal vises i kommunene
Vil gyldiggjøre brukererfaring
Del kunnskap og erfaring
Lag din egen side
- Har lagt vekt på nytteverdi
- Kan bli vinn-vinn situasjon
- Vi må begynne å holde munn
- Ønsker mer "CSI" enn "House"
Splitter ny ACT-håndbok
NAPHA trenger nye lagspillere
Kraftig økning i antall selvmord
- Befrielse å komme til NAPHA
"Utfordrende å være leder"
Alain Topor til Kristiansand
- Farlig å kneble debatten
Liker § 0 "Det er lov å bruke vettet"
Seminar om medforskning
Samler inn erfaringer om psykisk helse
Deler kunnskap med kunst
- NAPHA er viktig for oss
-Svært mye har bedret seg
- Stolte av programmet
- Må sikre det som er bygd opp
Etterlyser tydelige stemmer
Tre kommuner viser vei
- Sterk vilje til bedre samarbeid
- Relasjonen er kjernen i psykisk helsearbeid
Vil ha nye reformer
50 tiltak for å forebygge psykiske lidelser
- Effekt er viktigste kvalitetselement
- Trenger bred nasjonal satsing
"Dette er ikke godt nok!"
Kultur kan være lykkepille
Vil måle brukermedvirkning
Jakter på de gode erfaringer
Løser de "umulige" sakene
Vil skrive om spennende familieråd
- Vi trenger en egen eldresatsing
- Vi må organisere oss
Gir hjelp til å mestre jobben
Nei til vanekriminelle i helseinstitusjoner
Sterke inntrykk i kontrollkommisjonen
- Handlingslammelse er det verste
Arbeidshverdagen gir læring
Blogger psykisk helse e-postlista
1 av 3 ruspasienter får psykisk helsehjelp
Ser på tilbudet til eldre i psykisk helsevern
Angriper behandleradelen
Vil skråsikkerheten til livs
Tror på samarbeid over kommunegrensene
Trener for å komme tilbake til samfunnet
- Tenk over makten du har!
Lærer å svømme i livets elv
Vil hente ideer utenfra
Drar i gang ny kulturallianse
Provoserende om selvmord
Blogger brev fra kjent politiker
395 000 med angst eller depresjon
- Å være medmenneske er kjernen
Provoserende og vondt å møte fagfolk
Helseoppfølging av personer med utviklingshemning.
Samspillet mellom individ og samfunn
Video om samhandlingsreformen
Vil gjøre egne erfaringer
En stemme fra utviklingshemmede i Danmark
Video om selvbestemmelse og samarbeid
Hvis ett barn blir sett...
Like ytringsformer, men forskjellig bakgrunn
Hjelp der livet leves
- Må innse at jeg ikke kan hjelpe alle
Får tillit til å komme nær menneskers liv
- Det hjelper å jobbe