Dansk brukermedvirkning imponerer

Dansk brukermedvirkning imponerer

Publisert: 16. juni 2011

-Størst inntrykk gjorde det at de tar brukerne med i alle møter, og snakker med dem i stedet for om dem.

Gruppebilde Lunden, København/Danmark
Bak f.v. Mette Schiøttz (utviklingskonsulent Lunden), Wenche Falch (forsker Høgskolen i Østfold), Mona Rosenberg (fagkonsulent Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri), Gunnar Vold Hansen (leder temanettverk Alvorlig psykisk lidelse). Foran f.v. Thorkil Skov (forstander Lunden botilbud), Grete Marie Olsen (Mental Helse), Elisabeth Lehne (saksbehandler Alna bydel Oslo) og Jorid Paulsen (enhetsleder Østbyen helsehus Trondheim).
Bak f.v. Mette Schiøttz (utvi...
BESØKTE BOTILBUD

23 deltakere i NAPHAs nasjonale temanettverk for alvorlige psykiske lidelser var 14. og 15. juni på studietur til København.

Fem botilbud ble besøkt: Tornehøjgård, KASA, Pensionatet Mette Marie, Orion og Lunden.

LIBERAL PRAKSIS: Thorkil Skov, leder ved Lunden botilbud i Danmark.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen