Publisert: 11. august 2011
Emergency-skilt
ALTERNATIV TIL INNLEGGELSE: Et hovedmål med felles nasjonale anbefalinger for ambulante akutteam innen psykisk helsevern er at de skal kunne tilby et reelt alternativ til innleggelse, og redusere bruken av tvang.

Skal styrke ambulante akutteam

Skal styrke ambulante akutteam

Før nyttår kommer nye anbefalinger for ambulante akutteam. – Målet er at teamene skal tilby et reelt alternativ til innleggelse, sier Gaute Strand i NAPHA.

AMBULANTE AKUTTEAM
  • Over 50 akutteam er de siste årene etablert innen voksenpsykiatrien i Norge.
  • Foreløpige evalueringer av teamene viser stor variasjon i størrelse, organisasjon, arbeidsmåte, effekt og innhold.
  • Innen 15.desember skal en arbeidsgruppe levere forslag til nasjonale anbefalinger for ambulante akutteam til Helsedirektoratet. Et foreløpig utkast var klart i vår.
DELTAR I ARBEIDET: Gaute Strand, faglig rådgiver i NAPHA.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen