-Opplevd krenkelse og vold henger sammen

-Opplevd krenkelse og vold henger sammen

Publisert: 28. september 2011

-Det er sammenheng mellom å oppleve å ha blitt krenket under behandling, og å ha narsissistiske trekk og voldelig atferd, sier forsker Marit Svindseth.

Marit Svindseth
-Det er grunnlag for behandlingsapparatet til å være oppmerksom på opplevd krenkelse i forhold til å forutse voldelig atferd hos en pasient, sier forsker Marit Svindseth. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.
-Det er grunnlag for behandli...
KRENKELSE I BEHANDLING
  • Forsker og førsteamanuensis Marit Svindseth gjorde gjennom sitt doktorgradsarbeid noen år tilbake to spørreundersøkelser blant pasienter ved to psykiatriske akuttposter ved Ålesund sykehus
  • Opplevd krenkelse under behandling var hovedtema for begge undersøkelsene.
  • Begge undersøkelsene, der det deltok henholdsvis 102 og 186 pasienter, viser at omtrent halvparten har opplevd krenkelse i behandlingen
  • En ny analyse av den siste spørreundersøkelsen viser en statistisk signifikant sammenheng mellom opplevd krenkelse, narsissisme og voldelighet.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen