Stabile boforhold grunnleggende

Stabile boforhold grunnleggende

Publisert: 25. oktober 2011

-Stabile boforhold er viktig for å lykkes også med øvrige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og store rusproblemer.

Sissel Landsnes (t.v.) og Gunnar Vold Hansen

PRESENTERTE BOTILBUD: 24.oktober presenterte miljøterapeut Sissel Landsnes (t.v.) og forsker Gunnar Vold Hansen et botilbud fra Bergen, for rundt 20 deltakere i Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser og behov for omfattende tjenester. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

PRESENTERTE BOTILBUD: 24.okto...
RUS OG PSYKISKE LIDELSER-NETTVERK
  • Nettverket ble etablert av Høgskolen i Østfold på oppdrag fra NAPHA i 2010, og skal fungere frem til slutten av 2012
  • Deltakerne representerer både kommuner, spesialisthelsetjeneste og brukererfaring
  • Målet er å få frem og dele gode praksiseksempler og erfaringer fra feltet

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen