-To konkurrerende kunnskapssyn

-To konkurrerende kunnskapssyn

Publisert: 10. november 2011

-En medisinsk og målbar forståelse av psykisk helsearbeid konkurrerer i dag mot en mer praktisk orientert, lokalt tilpasset og sosiologisk forståelse, mener forsker Helge Ramsdal.

Helge Ramsdal
VIKTIG Å BYGGE BRO: -Samhandlingsreformen er viktig for å lage broer mellom spesialisttjenestene og de lokalbaserte tjenestene. Men det er mange uklarheter om hvordan den vil virke, ikke minst i forhold til rus og psykiatri, sier forsker Helge Ramsdal. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.
VIKTIG Å BYGGE BRO: -Samhandl...
HELGE RAMSDAL
  • Dosent i statsvitenskap og organisasjonsteoretiske fag ved Høgskolen i Østfold.
  • Ansvarlig for Masterstudiet i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren ved høgskolen
  • Har i en årrekke forsket på psykisk helsefeltet
  • Holdt 10.november innlegg under konferansen "Samhandling om mennesker med psykiske lidelser", arrangert av NAPHA på Gardermoen

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen