Publisert: 06. desember 2011
Retningslinjer for psykoselidelser
TIDLIG INN: En ser muligheten av å forebygge de alvorligste psykoselidelsene ved å komme tidligere til med et bedre behandlingstilbud, skriver direktoratet.

Psykoselidelser: Ny retningslinje på høring

Psykoselidelser: Ny retningslinje på høring

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser er sendt ut på høring. Svarfrist er 1.mars 2012.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen