Psykoselidelser: Ny retningslinje på høring

Psykoselidelser: Ny retningslinje på høring

Publisert: 06. desember 2011

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser er sendt ut på høring. Svarfrist er 1.mars 2012.

Retningslinjer for psykoselidelser
TIDLIG INN: En ser muligheten av å forebygge de alvorligste psykoselidelsene ved å komme tidligere til med et bedre behandlingstilbud, skriver direktoratet.
TIDLIG INN: En ser muligheten...

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen