Spør 2400 om psykisk helse

Spør 2400 om psykisk helse

Publisert: 23. januar 2012

Forskere vil finne ut hvordan det har gått med 2400 skoleungdommer som i 1998 og 1999 svarte på spørsmål om sin psykiske helse.

Trist skoleelev
SENSKADER: Mobbing i ungdomstiden er blant faktorene som nå undersøkes opp mot psykisk helse i voksen alder hos 2400 personer i Nord- og Sør-Trøndelag. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.
SENSKADER: Mobbing i ungdomst...
OVERGANG FRA UNG TIL VOKSEN
  • 2464 ungdommer i Nord- og Sør-Trøndelag svarte i 1998 og 1999 på spørsmål om sin psykiske helse.
  • Nå følges de opp i en ny undersøkelse av hvordan de har klart seg som voksne.
  • Depresjon, angst, atferdsproblemer og rus er blant problemene som kartlegges.
  • Dette sees i sammenheng med faktorer som mobbing, utfordrende livshendelser som flytting, skilsmisse eller tap av nære venner eller pårørende, samt relasjon til lærer og opplevelse av karakterpress eller annet skolerelatert stress.
  • Oppfølgingsundersøkelsen gjøres av forskningsassistent Johannes F. Sigurdsson og førsteamanuensis Anne Mari Sund ved NTNU og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).
Forsker Anne Mari Sund ved NTNU.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen