Psykoseretningslinje for spesialistene?

Psykoseretningslinje for spesialistene?

Publisert: 06. mars 2012

Nærmere 50 sider av utkastet til retningslinje for psykoselidelser er viet behandling, men det står ingen ting om hvordan pasientene skal kunne påvirke. Det mener NAPHA det burde gjøre.

psykose, ung mann
HØRINGSUTTALELSE FRA NAPHA: Som en følge av samhandlingsreformen vil kommunalt psykisk helsearbeid være involvert i forebygging, behandling og oppfølging av mennesker med psykoselidelser.(Illustrasjonsfoto:www.colourbox.no)
HØRINGSUTTALELSE FRA NAPHA: S...
Retningslinjer for psykoselidelser
  • Helsedirektoratet har laget et utkast til Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser.
  • Tidlig intervensjon, brukermedvirkning, arbeid og tilrettelagte boliger er blant satsingsområdene i Helsedirektoratets utkast til "Retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser".
  • Høringsinvitasjonen ble sendt ut til et utvalg organisasjoner som erfaringsmessig har stor interesse av utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser i Norge.

  • Alle som ønsker å delta i høringen har fått anledning til det selv om de ikke har mottatt høringsinvitasjon.

  • Hensikten er å få innspill som kan føre til at den endelige versjonen av retningslinjen får et optimalt faglig innhold og at anbefalingene som gis kan bidra til mer likeverdige tjenester samt forhindre uønsket variasjon i tilbudene.

  • Høringsuttalelse fra NAPHA

 

HØRINGSUTTALELSE (Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen