Blir frisk med tidlig hjelp

Blir frisk med tidlig hjelp

Publisert: 27. mars 2012

Mennesker med psykoser som får tidlig hjelp har større mulighet for å bli frisk. Det indikerer en ny studie fra Stavanger, som publiseres i The American Journal of Psychiatry i april.

Telefonsamtale redigert av Kantega
KAN RINGE: Oppdagelsesteamet TIPS i Stavanger har et eget telefonnummer som folk kan ringe dersom de frykter at de selv eller noen de kjenner kan ha psykose. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.
KAN RINGE: Oppdagelsesteamet ...
TIPS
  • TIPS står for Tidlig oppdagelse og behandling av psykose
  • Ble opprettet i 1997 ved Stavanger universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon
  • Er et lavterskel oppdagelsesteam (OT), med mål om å forandre befolkningens hjelpsøkende atferd i forhold til førstegangs psykose
  • En ny studie, som i april publiseres i The American Journal of Psychiatry, viser gode resultater for prosjektets fokus på tidlig behandling
LEDER PSYKOSE-PROSJEKT: Professor i psykiatri og faglig leder for TIPS i Stavanger, Tor Ketil Larsen.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen