Pårørende, utdanning og ACT

Pårørende, utdanning og ACT

Publisert: 16. mai 2012

Nettverk og pårørende som ressurs, hjelp med utdanning og jobb til ungdom som sliter psykisk, og ACT-team som fyller et tomrom i hjelpeapparatet. Dette er blant temaene deltakerne på NAPHAs skrivekurs har skrevet om.

Deltakere på NAPHAs skrivekurs
DELER SINE ERFARINGER: 10 deltakere på NAPHAs skrivekurs har skrevet en artikkel hver om sine erfaringer fra psykisk helsefeltet. F.v.: Lars Håvard Bakke, Kurt Jarle Hansen, Stig Nygård, Grace Mathisen, Heidi Fossen, Ann Elin Grande, Barbro Skålvik, Tina Sørensen, Hanne Moss og Ragnhild Naas. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.
DELER SINE ERFARINGER: 10 del...
NAPHAs SKRIVEKURS
  • NAPHA holder skrivekurs flere ganger i året.
  • Deltakerne er personer som enten jobber innen psykisk helsefeltet, eller som har erfaring som bruker eller pårørende.
  • Hensikten er at erfaringene deltakerne sitter på skal komme andre til nytte, ved at de skriver artikler som legges ut på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no.
SKREV OM UNGDOM: Tina Sørensen, spesialpedagog i Sortland kommune. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen