Flest mestringstilbud til pårørende

Flest mestringstilbud til pårørende

Publisert: 04. juni 2012

Pårørende er målgruppe for flest av de 189 tilbudene som landets lærings- og mestringssentre gir innen psykisk helse- og rusfeltet. Barn, eldre og pasienter må satses mer på, avdekker ny rapport.

Nasjonal LMS-konferanse
HISTORISK: Tidenes første nasjonale konferanse om utvikling av kommunal lærings- og mestringsvirksomhet ble holdt i Trondheim 31.mai-1.juni. Der ble en ny psykisk helse- og ruskartlegging lagt fram. FOTO: Gunn Kvalsvik/Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.
HISTORISK: Tidenes første nas...
Lærings- og mestringssentre
  • Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende.
  • LMS-ene arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer.
  • I Norge finnes 63 lærings- og mestringssentre.
  • 58 av sentrene har deltatt i en undersøkelse om tilbud innen psykisk helse- og rusfeltet.
  • Undersøkelsen ble lagt fram på en lærings- og mestringskonferanse i Trondheim 31. mai-1.juni.

 

PRESENTERTE KARTLEGGING: F.v. Siw Bratli, Sindre Børke (ny leder) og Sigrid Bøthun i Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen