-«Inn på tunet» kontrast til kaotisk byliv

-«Inn på tunet» kontrast til kaotisk byliv

Publisert: 13. juni 2012

-Her får jeg reparere maskiner, stelle med dyr, drive hagebruk, fiske og være sammen med andre. «Inn på Tunet» gir meg en fin kontrast til det mer kaotiske livet i byen, sier Torald Bergem.

Torald Bergem i fjøset
I FJØSET: Stell av kyr er en av mange aktiviteter som Torald Bergem og de andre brukerne på "Inn på tunet"-gården Frøset Vestre utenfor Trondheim driver med. Mestring og livskvalitet står i fokus for tilbudet. FOTO: Roald Lund Fleiner.
I FJØSET: Stell av kyr er en ...
INN PÅ TUNET
  • Tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk
  • Skal gi mestring, utvikling og trivsel
  • Rundt 1100 tilbud finnes på landsbasis, rettet mot ulike målgrupper
  • Gården Frøset Vestre på Byneset utenfor Trondheim gir tilbud til fem brukere med psykiske lidelser
  • I februar 2012 la Regjeringen fram en nasjonal strategi for «Inn på tunet»
DRIVER "INN PÅ TUNET"-TILBUD: Ekteparet Mette og Karl-Ole Finnes. FOTO: Roald Lund Fleiner.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen