-Må bruke nettverket

-Må bruke nettverket

Publisert: 07. september 2012.   Endret: 09. april 2019

-Kraften og kunnnskapen som ligger i nettverket til pasientene brukes i alt for liten grad på det psykiske helsefeltet, mener professor Live Fyrand.

F.v. Inger Hagen og Ellen Eriksen ved PIO-senteret i Oslo

FORSKER PÅ NETTVERK: Professor Live Fyrand.

FORSKER PÅ NETTVERK: Pr...
NETTVERKSMØTE
  • PIO-senteret for pårørende innen psykisk helsefeltet, som holder til i Oslo, har nå startet en større satsing på å fremme bruk av nettverksmøte som metode.
  • Nettverksmøte som metode handler om at behandlingsapparatet aktivt tar i bruk de ressursene som finnes i brukerens eget nettverk.
  • Tidligere i år utkom en veileder i bruk av apne samtaler i nettverksmøte.
  • Den finske professoren Jaakkoo Seikkula regnes som en frontfigur innen dette feltet.
FORSKER PÅ NETTVERK: Professor Live Fyrand.

Mer om

nyheter åpen.dialog.i.nettverksmøter nettverksarbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen