På lag for de svakeste pasientene

På lag for de svakeste pasientene

Publisert: 01. november 2012.   Endret: 18. januar 2024

-Gjennom å ha et samhandlingsteam fra rus og psykisk helse både på kommunalt nivå og fra spesialisthelsetjenesten, sparer vi masse byråkrati, og klarer å hjelpe folk som tidligere falt utenfor tjenesteapparatet. Det sier leder for Samhandlingsteamet i Bærum, Anne-Grethe Skjerve.

Samhandlingsteam Bærum

RUNDT SAMME BORD: Deltakerne i Samhandlingsteamet i Bærum jobber i de ordinære rus- og psykisk helsetjenestene. En viss stillingsandel settes av til å samarbeide i teamet for å hjelpe de som er vanskeligst å hjelpe. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

RUNDT SAMME BORD: Deltakerne ...
Samhandlingsteamet i Bærum
  • Startet sitt arbeid 1. januar 2012.
  • Retter seg mot pasienter med rusproblemer og/eller alvorlige psykiske lidelser, som tjenesteapparatet til nå ikke har klart å hjelpe.
  • Består av ansatte både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten, og både fra rus- og psykisk helsefeltet.
  • Deltakerne har avsatt en viss prosentandel av sine stillinger til å arbeide i teamet. Til sammen utgjør dette 6,5 stillinger.
  • Yrkesgrupper som er med er psykiatere, psykologer, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere og psykisk helsearbeidere.
  • Prosjektet støttes av Helsedirektoratet med 800 000 kroner årlig.
  • Prosjektet har utviklet en egen etterutdanning i samhandling og kunnskapsbasert praksis i behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser.
  • Det gjennomføres en effektevaluering av prosjektet.
TEAMLEDER: Anne-Grethe Skjerve.

Mer om

nyheter act-.og.fact-team bærum akershus

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen