Hvordan hjelpe ROP-pasienter med bolig?

Hvordan hjelpe ROP-pasienter med bolig?

Publisert: 23. november 2012

En ny artikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid gir tips om bolighjelp til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer.

Kvinne mottar nøkler
BOLIG VIKTIG: Det er mange hjemløse blant personer med alvorlig psykisk lidelse og rusproblem. Dette hindrer dem både helsemessig, og i forhold til utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.
BOLIG VIKTIG: Det er mange hj...
BOLIG-TIPS
  • Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid  kommer snart med et temanummer om samhandling rundt brukere med samtidige rus og psykiske lidelser.
  • Blant artiklene er "En modell for boligfaglig samhandling for personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmiddellidelse".
  • Artikkelen baserer seg på erfaringer fra det treårige prosjektet Min bolig-Mitt Hjem.
  • Den er skrevet av Eli Margrete Nielsen Karagøz, Torkil Berge (begge fra Diakonhjemmet sykehus) og Christine Frantzen i Asker kommune.

 

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen