Psykiater mangelvare i ACT-team

Psykiater mangelvare i ACT-team

Publisert: 08. januar 2013

Kun et fåtall av landets 14 oppsøkende ACT-team har psykiater i full stilling. -Det er store fordeler ved å jobbe over tid med brukerne på brukernes egen arena. Det må både psykiaterne selv og lederne i helseforetakene se, mener leder for Romsdal ACT-team, Inger Elene Tøsse.

Inger Elene Tøsse
KONTINUITET: -Ved å arbeide ute på pasientens arena får man et helhetsbilde, og en kontinuitet man ikke får kun ved behandling i avdeling i den akutte fasen av en psykosesykdom, mener leder for Romsdal ACT-team, Inger Elene Tøsse. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.
KONTINUITET: -Ved å arbeide u...
ACT-team
  • Siden 2009 har det blitt etablert 14 ACT-team i Norge.
  • ACT står for Assertive Community Treatment. På norsk kan dette best forklares som ”pågående og oppsøkende team-tjeneste utenfor sykehus”.
  • ACT-teamene er tverrfaglige team, som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus, og de retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
  • NAPHA bidrar til opplæringen av ACT-team i Norge. Les mer om ACT på napha.no.

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen