Dialog om tvang

Dialog om tvang

Publisert: 04. februar 2013

For å sikre riktig og redusert bruk av tvang holder man i Tromsø dialogsamlinger. Målet er at de som iverksetter og utøver tvang skal lære av de som har erfaringer med å være utsatt for tvang.

Siren Hoven, Karin Kaasa, Astrid Weber, Tore Ødegaard, og Njål Bjørhovde.
DRØFTER TVANG MED BRUKERE: F.v. Siren Hoven (avdelingsoverlege), Karin Kaasa (miljøterapeut), Astrid Weber (erfaringskonsulent), Tore Ødegaard (fagutviklingskonsulent) og Njål Bjørhovde (Fagutvikling rus og psykiatri). FOTO: Universitetssykehuset Nord-Norge.
DRØFTER TVANG MED BRUKERE: F....

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen