Bygger selvtillit og erfaring i jobbtiltak

Bygger selvtillit og erfaring i jobbtiltak

Publisert: 19. februar 2013.   Endret: 03. januar 2024

Gjennom å spille i cabaret, drive filosofisk kafé og jobbe i bibliotek på Blakstad sykehus i Asker, håper Sven Trygve Haabeth (35) å bli så stabil at han kan ta ordinært arbeid.

Sven Trygve Haabeth

PROSJEKTLEDER: Sosionom Per Erik Hammerstad, leder for "Tilbake til arbeid" ved Blakstad sykehus i Asker.

PROSJEKTLEDER: Sosionom Per E...
TILBAKE TIL ARBEID
  • Samarbeidsprosjekt mellom NAV Asker, Psykisk helse Asker kommune, Mental Helse Asker og Bærum og Vestre Viken HF avdeling Blakstad.
  • Periode: 2009-2013.
  • Blant tiltakene er  "Cabaret for øyeblikket", «Kafé ½ tolv» og andre kultur- og arbeidsrettede aktiviteter.
  • 20 medarbeidere med brukererfaring har hatt arbeid i tiltakene så langt. I tillegg deltar 50-60 nåværende og tidligere pasienter.
  • Tilfriskning gjennom mestringsopplevelser er hovedideen bak prosjektet.
PROSJEKTLEDER: Sosionom Per Erik Hammerstad, leder for "Tilbake til arbeid" ved Blakstad sykehus i Asker.

Mer om

nyheter asker akershus

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen