Vil ha spesialisert hjelp til flyktninger

Vil ha spesialisert hjelp til flyktninger

Publisert: 20. februar 2013

Legeforeningen mener flyktninger med alvorlige traumer og krigsskader har rett til behandling utover det DPS, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan gi i dag.

Innvandrerhelse - Legeforeningen, innspill
INNSPILL TIL NASJONAL STRATEGI: Den norske legeforening mener det er behov for en høyspesialisert behandlingsinstitusjon eller behandlingstjeneste for traumatiserte flyktninger - innenfor spesialisthelsetjenesten.
INNSPILL TIL NASJONAL STRATEG...
Nasjonal strategi for innvandrerhelse
  • Helse- og omsorgsdepartementet vil legge frem en egen strategi for innvandrerhelse våren 2013.  
  • Se Regjeringen.no

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen