Sørger for at barna ikke glemmes

Sørger for at barna ikke glemmes

Publisert: 02. april 2013.   Endret: 10. januar 2021

Roy Ikdal-Halvorsen er trolig en av landets første kommunalt ansatte i stillingen barneansvarlig. Han sørger for at barn av foreldre med psykiske lidelser huskes og ivaretas i hjelpeapparatet i Time kommune i Rogaland.

Roy Ikdal-Halvorsen og Hege Østevik Bjerg

-VIKTIG JOBB: Bjarte Sælevik, leder for psykisk helse og rusarbeid i Time kommune.

-VIKTIG JOBB: Bjarte Sæ...
-VIKTIG JOBB: Bjarte Sælevik, leder for psykisk helse og rusarbeid i Time kommune.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen