Ny veileder for frisklivssentraler

Ny veileder for frisklivssentraler

Publisert: 08. april 2013

150 frisklivssentraler finnes nå i Norge, og tallet øker hurtig. 8. april presenterer Helsedirektoratet nyreviderte retningslinjer, der de anbefaler alle kommuner å etablere slike sentraler til fremme av god fysisk og psykisk helse.

Sykling
FOREBYGGING OG MESTRING: Frisklivssentralene har blant annet gruppetilbud for fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt, samt kurs i mestring av depresjon. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.
FOREBYGGING OG MESTRING: Fris...
FRISKLIVSSENTRALER
  • En frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste som har som mål å fremme fysisk og psykisk helse, samt forebygge og mestre sykdom.
  • Rundt 150 frisklivssentraler finnes i Norge i dag.
  • En skriftlig veileder for kommunale frisklivssentraler beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering, organisering, videreutvikling og drift av kommunale frisklivssentraler.
  • Veilederen ble første gang utgitt i 2011, og er nå kommet i ny, revidert utgave.
PRESENTERER NYE RETNINGSLINJER: Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen