Publisert: 02. mai 2013
Tid/ro
TID: Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan ha hatt en opplevelse av svik og skuffelser i barnevern, sosialtjeneste og i helsevesenet. Forskere peker på tid og uformelt samvær som viktige virkemidler for å gjenopprette tillit. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Må ha tillit for å motta hjelp

Må ha tillit for å motta hjelp

Når selv lavterskeltilbud får en for høy terskel for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer, kan opparbeidet mistillit til hjelpeapparatet være en del av forklaringen, mener forskere.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen