Må ha tillit for å motta hjelp

Må ha tillit for å motta hjelp

Publisert: 02. mai 2013

Når selv lavterskeltilbud får en for høy terskel for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer, kan opparbeidet mistillit til hjelpeapparatet være en del av forklaringen, mener forskere.

Tid/ro
TID: Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan ha hatt en opplevelse av svik og skuffelser i barnevern, sosialtjeneste og i helsevesenet. Forskere peker på tid og uformelt samvær som viktige virkemidler for å gjenopprette tillit. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.
TID: Mennesker med psykiske l...

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen