855 000 kroner til bønders psykiske helse

855 000 kroner til bønders psykiske helse

Publisert: 30. mai 2013

Psykisk uhelse blant bønder er ofte knyttet til dyretragedier, enten som årsak til tragediene, eller som følge av dem. Landbruks- og matdepartementet støtter nå bønders psykiske helse med 855 000 kroner.

Bondegård med griser
INFORMASJON: Nytt informasjonsmateriell skal skal gi kunnskap om faresignaler, tilgjengelige ressurser og plikt og rutiner for varsling, oppfølging og håndtering dersom man har mistanke om at en bonde sliter psykisk eller når man må håndtere en krisesituasjon. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.
INFORMASJON: Nytt informasjon...
NYTT PROSJEKT
  • Landbruks- og matdepartementet gir et tilskudd på 855 000 kroner til et prosjekt om psykisk helse for landbruket.
  • Prosjektets mål er friskere bønder og reduksjon i risikoen for dyretragedier.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen