Satser på dobbel jobb-gevinst

Satser på dobbel jobb-gevinst

Publisert: 03. juni 2013

700 mennesker med psykiske lidelser i Nederland som ikke har jobbet på lenge, får nå prøve seg i ordinært arbeidsliv. Målet er at både samfunnet og den enkelte skal tjene på dette på sikt.

Rogier van Rijn, forsker ved Universitetet i Rotterdam
GÅR I PLUSS: -Vi har gjort en forhåndsvurdering av den økonomiske lønnsomheten vi antar at prosjektet vil gi. Hvis våre beregninger slår til vil samfunnet spare rundt 4500 Euro på fire år per person som deltar i Fit 4 Work, sett i forhold til andre arbeidsrettede tiltak overfor samme målgruppe, sier forsker Rogier van Rijn ved Universitetet i Rotterdam. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA.
GÅR I PLUSS: -Vi har gjort en...
FIT 4 WORK
  • Samarbeid mellom Nederlands fire største byer - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht og Den Haag - der mennesker med psykiske lidelser får hjelp til å skaffe seg jobb i det ordinære arbeidsliv.
  • De største byene er valgt ut fordi arbeidsledighet og sosiale problemer er størst der.
  • Fit 4 Work er et fireårig prosjekt, og omfatter 1400 brukere der halvparten gjennomgår Fit 4 Work-oppfølging, og den andre halvparten er kontrollgruppe med andre arbeidsrettede tiltak.
  • Forskere ved Universitetet i Rotterdam undersøker effekten, og har også gjort forhåndsberegniner som viser at prosjektet vil gi samfunnsøkonomisk gevinst.
  • Les generell presentasjon av prosjektet. Les om forskningen på prosjektet.
HJELPER BRUKERE UT I JOBB: Patrice van de Vorst i bedriften ID-plein i Rotterdam.

Mer om

nyheter individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen