Publisert: 16. august 2013
Eldre mann
MER KOMPETANSE DER FOLK BOR: Kommunene får økt ansvar, og veilederen understreker blant annet at kompetansen på diagnostisering og behandling av eldre med depresjon bør videreutvikles i kommunehelsetjenesten. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Vil styrke psykisk helsetilbud til eldre

Vil styrke psykisk helsetilbud til eldre

42 anbefalinger for hvordan tilbudet til eldre med psykiske helseproblemer skal bedres er sendt ut på høring fra Helsedirektoratet, med svarfrist 1. oktober.

ELDRES PSYKISKE HELSE - NY VEILEDER
  • Helsedirektoratet har i samarbeid med en arbeidsgruppe utarbeidet et forslag til veileder for forebygging, utredning og behandling av eldre med psykiske lidelser.
  • Veilederen er sendt ut på ekstern høring, med frist for innspill innen 1. oktober.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen