Psykiatriske sykepleiere i krysspress

Psykiatriske sykepleiere i krysspress

Publisert: 08. november 2013

En ny doktoravhandling viser at psykiatriske sykepleiere opplever et økt krysspress mellom krav til dokumentasjon av arbeidet og tid og rom til å utøve god praksis.

Elisabeth Sveen Kjølsrud
FORSKER: Elisabeth Sveen Kjølsrud, forsker ved Universitetet i Agder, har i sin doktorgrad sett på arbeidshverdagen til psykiatriske sykepleiere. FOTO: Privat.
FORSKER: Elisabeth Sveen Kjøl...
NY DOKTORGRAD
  • 23. oktober disputerte forsker Elisabeth Sveen Kjølsrud med doktorgradsavhandlingen "Profesjonsetiske utfordringer i et helseforetak".
  • Disputasen foregikk ved Universitetet i Agder.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen