Fornøyde brukere av ACT-teamet i Kristiansand

Fornøyde brukere av ACT-teamet i Kristiansand

Publisert: 17. januar 2014.   Endret: 12. januar 2021

Det oppsøkende ACT-teamet i Kristiansand har oppnådd en reduksjon i antall liggedøgn i sykehus på 95 prosent for kvinnelige psykosepasienter, og en halvering for menn.

Bruker av ACT-teamet i Kristiansand

FORNØYD: 16. januar intervjuet NRK Dagsrevyen to fornøyde brukere av ACT-teamet i Kristiansand. SKJERMDUMP: NRK.

FORNØYD: 16. januar in...
ACT-TEAM
  • Det er i dag 14 ACT-team i Norge.
  • Ytterligere to team planlegger oppstart i 2014.
  • Teamene er tverrfaglig sammensatt, og drives vanligvis i samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste
  • De jobber oppsøkende overfor personer med psykoselidelser som har stort tjenestebehov, i pasientens eget nærmiljø.
  • Les om hvor man kan søke midler til etablering av oppsøkende ACT-team.
  • Siden 2009 har NAPHA, på oppdrag fra Helsedirektoratet, bidratt til
    opplæring- og nettverksetablering for ACT-team.

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen