-Lett tilgjengelige tjenester kan redusere vold og kriminalitet

-Lett tilgjengelige tjenester kan redusere vold og kriminalitet

Publisert: 28. januar 2014

-Det å ha oppsøkende og lett tilgjengelige tjenester for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skaper bedre livskvalitet hos pasientene, økt trygghet og dermed mindre aggresjon, mener NAPHA-rådgiver Gaute Strand.

Gaute Strand
MYE Å HENTE: -Jeg tror det er mye å hente på å videreutvikle slike tjenester, som gjør at mennesker med psykiske lidelser kan leve et mest mulig normalt liv ute i samfunnet i trygge rammer, sier NAPHA-rådgiver Gaute Strand. FOTO: NAPHA arkiv.
MYE Å HENTE: -Jeg tror det er...

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen