Nytt IPS-verktøy tilpasset norske forhold

Nytt IPS-verktøy tilpasset norske forhold

Publisert: 07. februar 2014.   Endret: 05. mars 2019

I samarbeid med Dartmouth Psychiatric Research Center har norske fagfolk som jobber med Individual Placement and Support (IPS) oversatt en veileder til norsk, og tilpasset den fra amerikanske til norske forhold.

IPS veileder

NÅ PÅ NORSK: Den oversatte veilederen viser hvordan man kan hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser med å finne ordinært, lønnet arbeid som er i tråd med deres preferanser. FOTO: Attføringsbedriftene.

NÅ PÅ NORSK: Den ...
INDIVIDUAL PLACEMENT AND SUPPORT - IPS
  • En evidensbasert praksis som hjelper personer med alvorlige psykiske lidelser med å finne ordinært, lønnet arbeid som er i tråd med deres preferanser.
  • Bygger på åtte hovedprinsipper, som følges opp ved hjelp av en kvalitetsskala på 25 punkter.
  • De åtte prinsippene er:

1.   Alle som ønsker å jobbe, er kvalifisert for IPS (ingen ekskluderes)

2.   Målet er ordinært, lønnet arbeid 

3. IPS-tjenester er integrert med psykiske helsetjenester

4. Det gis tilpasset ytelses- og stønadsveiledning

5. Jobbsøkingen starter kort tid etter at en klient har uttrykt interesse for å jobbe

6. Jobbspesialister bygger relasjoner til arbeidsgivere basert på klientenes preferanser

7. Individuelt tilpasset jobbstøtte har ingen tidsbegrensning

8. Klientens preferanser respekteres

  • I Norge heter de to største IPS-prosjektene Individuell Jobbstøtte (drevet av Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet) og Jobb+ (drevet av Attføringsbedriftene)
  • Nå er en amerikansk IPS-veileder oversatt til norsk og norske forhold.
  • Boken er skrevet av Sarah J. Swanson og Deborah R. Becker, som er en del av det ledende fagmiljøet på IPS ved Dartmouth Psychiatric Research Center i USA.

THOMAS KNUTZEN har ledet arbeidet med den oversatte IPS-veilederen.

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen