53 millioner til forpliktende samhandling

53 millioner til forpliktende samhandling

Publisert: 24. mars 2014

Innen 25. april kan kommuner og helseforetak sammen søke om midler til samhandling rundt voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, samt barn og unge med psykiske vansker og lidelser.

COLOURBOX1604321
HASTVERK: Fristen for å søke midler til utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefeltet løper ut 25. april. Søknadene ventes ferdigbehandlet i juni. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.
HASTVERK: Fristen for å søke ...

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen