Publisert: 08. april 2014
Kaja Sillerud
TIDLIG INNSATS: -Jeg vil særlig trekke fram betydningen av tidlig og god utredning, behandling og oppfølging som beskyttende faktorer for voldsutøvelse, sier Kaja Cecilie Sillerud. FOTO: Helsedirektoratet.

Vil styrke kompetanse om voldsrisiko

Vil styrke kompetanse om voldsrisiko

Et rundskriv om vurdering av risiko for voldelig atferd er nå under revisjon, slik at også de kommunale psykiske helsetjenestene får klarere retningslinjer å forholde seg til.

DIALOGMØTE OM VOLDS- OG SIKKERHETSRISIKO
  • NAPHA arrangerte 27. mars en samling for fag- og brukermiljøer, myndigheter og andre relevante aktører, om hvordan kommunene kan gi et godt tilbud til personer med volds- og aggresjonsproblematikk.
  • Blant deltakerne var ulike helseforetak, kompetansesentre, forskere, Helsedirektoratet og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. 
  • Kaja Cecilie Sillerud er seniorrådgiver i avdeling psykisk helse og rus i Helsedirektoratet. I dette e-postintervjuet snakker hun om betydningen av å samle miljøene på denne måten, og hvordan hun ser for seg veien videre.

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen