Vil styrke kompetanse om voldsrisiko

Vil styrke kompetanse om voldsrisiko

Publisert: 08. april 2014

Et rundskriv om vurdering av risiko for voldelig atferd er nå under revisjon, slik at også de kommunale psykiske helsetjenestene får klarere retningslinjer å forholde seg til.

Kaja Sillerud
TIDLIG INNSATS: -Jeg vil særlig trekke fram betydningen av tidlig og god utredning, behandling og oppfølging som beskyttende faktorer for voldsutøvelse, sier Kaja Cecilie Sillerud. FOTO: Helsedirektoratet.
TIDLIG INNSATS: -Jeg vil særl...
DIALOGMØTE OM VOLDS- OG SIKKERHETSRISIKO
  • NAPHA arrangerte 27. mars en samling for fag- og brukermiljøer, myndigheter og andre relevante aktører, om hvordan kommunene kan gi et godt tilbud til personer med volds- og aggresjonsproblematikk.
  • Blant deltakerne var ulike helseforetak, kompetansesentre, forskere, Helsedirektoratet og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. 
  • Kaja Cecilie Sillerud er seniorrådgiver i avdeling psykisk helse og rus i Helsedirektoratet. I dette e-postintervjuet snakker hun om betydningen av å samle miljøene på denne måten, og hvordan hun ser for seg veien videre.

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen