En pionér takker av

En pionér takker av

Publisert: 16. juli 2014

Jan Kåre Hummelvoll (66) omtales som en pionér innen formidling av forskning om psykisk helsearbeid. Han var sentral i planleggingen og etableringen av landets første masterutdanning i psykisk helsearbeid. Nå takker han av, i hvert fall nesten.

Jan Kåre Hummelvoll
STERKERE BRUKERSTEMME: -Det mest gledelige som har skjedd er den brede tilslutningen som brukerperspektivet har fått i tenkningen om psykisk helsearbeid og som grunnlag for utforming av tjenestetilbud, mener Jan Kåre Hummelvoll. FOTO: Privat.
STERKERE BRUKERSTEMME: -Det m...
JAN KÅRE HUMMELVOLL
  • Født i 1948  (66 år)

  • Har sykepleierutdanning, videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, mellomfag i pedagogikk og sosiologi og doktorgrad i folkehelsevitenskap.

  • Har lang undervisningserfaring, og har særlig vært opptatt av kunnskapsdannelse i praksis. Hummelvoll var inntil nylig professor i psykiatrisk sykepleie og psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag.

  • Han har utgitt en rekke bøker og artikler innenfor sitt fagfelt. Blant annet læreboken "Helt – ikke stykkevis og delt", fra 1982, som fortsatt ses på som en klassiker og som kom ut i 7. reviderte utgave i 2012.

  • Foruten undervisning og forskning har han praktisk arbeidserfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, eldre pleietrengende i sykehjem, mennesker med akutte kriser som kommer til akuttavdelinger og behandling på dagavdeling. Han har også deltatt i familieterapi.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen