Publisert: 25. august 2014
Karen-Sofie Pettersen

AFI-forsker Karen-Sofie Pettersen.

Hvordan samhandle rundt ROP-pasienter med voldsproblematikk?

Hvordan samhandle rundt ROP-pasienter med voldsproblematikk?

For at kommunene skal kunne gi et godt tilbud til mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer og voldsproblematikk, så må spesialisthelsetjenesten ta medansvar for oppfølgingen som gis i kommunene, viser ny studie fra AFI.

Samspill eller svarteperspill?
  • Ny studie fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), som har sett på hva som skal til for å få til et godt samarbeid som sikrer gode pasientforløp og trygge liv for mennesker med rusproblemer, psykiske lidelser og voldsproblematikk.
  • Laget av forskerne Karen-Sofie Pettersen og Gudrun Rudningen.
  • De gode eksemplene på samhandling kjennetegnes ifølge studien av tydelig ansvarsfordeling, samtidighet i tjenestene, dialog mellom involverte tjenester, gjensidig respekt og en utadrettet spesialisthelsetjeneste som bistår kommunene med kompetanse og veiledning, samt gir et tilbud på spesialisthelsetjenestenivå når det er behov for det.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen