ACT-brukerne fornøyd - med nesten alt

ACT-brukerne fornøyd - med nesten alt

Publisert: 28. oktober 2014

I dag kom en rapport som viser at brukere av ACT-team mener de blir bedre av behandlingen de får, at teamenes oppsøkende måte å jobbe på er bra og at de har en god relasjon til sine behandlere. Det eneste de er mindre fornøyde med er mangelfull informasjon om ulike typer behandling og om muligheten til å lese egen journal, samt at teamene bare er åpne på dagtid.

Ann-Mari Lofthus (t.v.) og Kristin Heiervang

MILEPÆL: Forskerne Ann-Mari Lofthus (t.v.) og Kristin Heiervang la 28. oktober frem det endelige resultatet av en Bruker spør bruker-undersøkelse, der man har målt brukernes tilfredshet med 12 av landets 14 ACT-team. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

MILEPÆL: Forskerne Ann-Mari L...
RÅDSLAG OPPSØKENDE TJENESTER
  • Helsedirektoratet arrangerte 28. oktober et nasjonalt rådslag om om Opptrappingsplanen for rusfeltet- Sammen om oppsøkende og helhetlige tjenester i lokalsamfunnet.
  • Tema var hvordan bruke erfaringer og kunnskap fra tidligere satsinger innen psykisk helsefeltet, slik som oppsøkende behandlingsteam/ ACT-team og andre samarbeidsmodeller, i utvikling og styrking av tjenestetilbudet til mennesker med alvorlige rusmiddelproblemer/samtidige lidelser og som har langvarige og sammensatte behov?
  • På rådslaget ble en Bruker spør bruker-undersøkelse om brukernbes erfaringer med tilbudet fra ACT-team presentert

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen