Søker medarbeider til recovery-tiltak

Søker medarbeider til recovery-tiltak

Publisert: 30. januar 2015

-Vi skal i årene fremover bidra til å spre recoverytenkningen i Blå Kors nasjonalt, sier leder av aktivitetstilbudet Steg for Steg i Blå Kors, Lars Almåsbakk.

Bading Nøklevann Oslo

Aktivitetstilbudet Steg for Steg, her på tur til Nøklevann i Oslo. FOTO: BLÅ KORS.

Aktivitetstilbudet Steg for S...
BLÅ KORS
  • Landets største ideelle aktør innen rusfeltet. 

  • Har om lag 1000 ansatte

  • Vedtok i fjor en ny verdiplattform hvor menneskets egenkraft er en kjerneverdi.
  • Organisasjonens ansatte og frivillige skal arbeide med visshet om at deres rolle er å støtte mennesker i sine egne prosesser for bedre livsmestring.  
  • Har søkt Helsedirektoratet om midler til å etablere flere brukerdrevne aktivitetstiltak a la Steg for Steg.

Leder av aktivitetstilbudet Steg for Steg, Lars Almåsbakk. FOTO: Blå Kors.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen