Dyktigere til å samtale med beboerne

Dyktigere til å samtale med beboerne

Publisert: 03. mars 2015

Både ansatte og beboere opplevde positive endringer som følge av at de ansatte i to kommunale bofellesskap fikk kurs og veiledning i kognitiv miljøterapi. Dette kommer fram i en ny forskningsrapport.

Kognitiv miljøterapi i boliger - evaluering av kurs

KOGNITIV TILNÆRMING: Ansatte i bofellesskap gir ofte oppfølging til alvorlig psykisk syke. Da kan kompetanse i kognitiv miljøterapi være viktig.

KOGNITIV TILNÆRMING: Ansatte ...
Kurs i kognitiv miljøterapi
  • Introduksjonskurset ble gjennomført høsten 2013-våren 2014.
  • Ansatte ved to boliger i Drammensområdet deltok.
  • Opplegget strakk seg over seks dagsamlinger (+ en oppfølgingsdag), og besto av både undervisning og arbeid i grupper.
  • NAPHA og TIPS Sør-Øst arrangerte kurset og var ansvarlige for opplegget.

 

Introduksjonskurs i kognitiv miljøterapi - en forskningsbasert evaluering - HØYDEFORMAT

LAST NED RAPPORTEN: Klikk på bildet.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen