Viderefører Rask psykisk helsehjelp ett år

Viderefører Rask psykisk helsehjelp ett år

Publisert: 21. april 2015.   Endret: 01. september 2015

Helsedirektoratet gir pilotkommuner som har lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp mulighet til å søke midler også for neste år.

Ketil Nordstrand

BRAKTE GLADNYHET: Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Ketil Nordstrand, under en samling i Lørenskog 21.april for Rask psykisk helsehjelp-kommuner . FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

BRAKTE GLADNYHET: Seniorrådgi...
RASK PSYKISK HELSEHJELP
  • Lavterskeltilbud i kommunene basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, til personer over 18 år med lettere til moderat angst og depresjon.
  • 18 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet.
  • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten at man trenger henvisning fra lege
  • Skal drives av tverrfaglige team.
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt. 

Trond Asmussen i NAPHA er glad for at Rask psykisk helsehjelp-kommunene får beholde kompetanse, og får bedre tid på seg til å planlegge fremtiden. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA arkiv.

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen