God effekt av Rask psykisk helsehjelp

God effekt av Rask psykisk helsehjelp

Publisert: 22. april 2015.   Endret: 06. februar 2024

-Vi ser like stor nedgang i symptomer på depresjon og angst blant brukere av Rask psykisk helsehjelp i Norge som i England, hvor dette startet og de har holdt på lengst, sier Robert Smith i Folkehelseinstituttet.

Robert Smith

LA FREM FORELØPIGE FUNN: Robert Smith i Folkehelseinstituttet. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

LA FREM FORELØPIGE FUN...
RASK PSYKISK HELSEHJELP
  • Lavterskeltilbud i kommunene basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, til personer over 18 år med lettere til moderat angst og depresjon.
  • 18 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet.
  • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten at man trenger henvisning fra lege
  • Skal drives av tverrfaglige team.
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt. 

-Vi ser at Rask psykisk helsehjelp er full av ildsjeler, sier Daniele Alves i Folkehelseinstituttet. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp england

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen