Publisert: 05. mai 2015
ReConnect

Klikk på bildet for å se info-video om ReConnect.

Klar til å ta i bruk nytt verktøy for recovery

Klar til å ta i bruk nytt verktøy for recovery

E-helseverktøyet ReConnect er nå klart for bruk, etter flere års utvikling i tett samarbeid med brukere. Utviklerne ønsker 20 brukere både i Balsfjord og Asker, samt kontakt med andre interesserte.

-Målet med ReConnect er å kunne mestre og håndtere sin egen helse bedre, på tross av de psykiske helseutfordringene man har, sier erfaringskonsulent Lillian Sofie Eng ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo universitetssykehus.

Koblet til journalsystemene

Verktøyet het tidligere PsyConnect, og byttet navn til ReConnect for å understreke at det skal hjelpe brukeren i dennes egen bedrings- eller recoveryprosess. ReConnect er brukerens verktøy. Brukeren inviterer sine hjelpere til å delta både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

-Meldingene som går mellom bruker og hjelper kan også besvares via journalsystemene. Det er særlig utfordringer med denne koblingen opp i mot journalsystemene som har medført forsinkelser, forteller Lillian Sofie Eng.

Starter rekruttering

Hun er full av forventninger når ReConnect nå endelig tas i bruk i det virkelige liv i de to pilotkommunene Balsfjord i Troms og Asker i Akershus, med tilhørende DPS og sykehus.

-Vi starter rekrutteringen i disse dager. Vi ønsker minimum 20 brukere fra Asker og 20 fra Balsfjord. Dette er utviklet i samarbeid med brukere, med funksjonstesting underveis. Det har vært vist i en rekke fora med positive tilbakemeldinger. Men den virkelige erfaringen er den vi får når vi nå prøver ut i real life, understreker hun.

Snakke med andre brukere

Disse erfaringene vil bidra i videreutviklingen.

-Dette er bare en første pilot. Vi har fått midler for tilpasning mot mobil, og det er stor sannsynlighet for at det vil komme en versjon to av ReConnect, sier Eng.

En del av verktøyet er et forum for brukere av verktøyet.

-Her kan man  utveksle erfaringer og vink i forumet på en anonym måte, forteller hun.

Fagmiljøene er nøkkelen

Målet er å ta i bruk ReConnect i mange kommuner.

-Vi ønsker kontakt med andre interesserte brukere og fagmiljøer. Sistnevnte er ofte nøkkelen, fordi fagmiljøene må ville dette for at det skal kunne bli satt i gang, påpeker Eng.

Interessert?

For kontakt om deltakelse i ReConnect:

Lillian Sofie Eng, erfaringskonsulent: lillian.sofie.eng@rr-research.no

Monica Strand, stipendiat: monica.strand@rr-research.no

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen