Publisert: 07. mai 2015
Bent Høie, Helseminister

TIDLIGST I 2017: Betalingskravet for kommunene vil tidligst innføres fra 2017, fordi regjeringen vil gi kommunene tid til å forberede seg, sier helseminister Bent Høie. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA arkiv.

Må betale for utskrivningsklare innen rus og psykisk helse

Må betale for utskrivningsklare innen rus og psykisk helse

Helseminister Bent Høie lover å innføre betalingsplikt for kommunene for utskrivningsklare pasienter også innen psykisk helse og rus, men tidligst innen 2017.

-Under samhandlingsreformen fikk kommunene plikt til å betale hvis utskrivningsklare innbyggere med somatisk sykdom ble liggende på sykehuset. Formålet var å tydeliggjøre hjemkommunens ansvar for disse pasientene. Men det var noen pasienter kommunen slapp å betale for, de med psykiske lidelser og rusproblemer, sa helseminister Bent Høie under Helsekonferansen 7. mai.

Har påvirket prioriteringer

Han viser til at regjeringen har fått klare signaler om at det har påvirket prioriteringene i kommunene.

-Det vil vi ha slutt på. Derfor tar vi sikte på å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter også innen psykisk helse og rus, sier Høie.

Hovedansvaret hos kommunene

Det vil tidligst gjøres fra 2017, fordi regjeringen vil gi kommunene tid til å forberede seg.

-Det betyr ikke at spesialisthelsetjenesten ikke lenger har ansvar. Men vi sier klart fra hvor hovedansvaret ligger: I kommunen, sier han.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen