Fire av fem bedre med Rask psykisk helsehjelp

Fire av fem bedre med Rask psykisk helsehjelp

Publisert: 26. mai 2015.   Endret: 04. september 2015

80 prosent av brukerne av tilbudet Rask psykisk helsehjelp i Kristiansund opplever bedring av symptomer, viser ny kartlegging. Tilbudet baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi.

Rask psykisk helsehjelp Kristiansund

GODE RESULTATER: Rask psykisk helsehjelp Kristiansund ved f.v. Hektor Hovgaard, Hilde Svensson Sivertsen og Gunnfrid Kvarsvik. Ikke med på bildet: Hallgjerd Hårtveit. FOTO: Rask psykisk helsehjelp Kristiansund.

GODE RESULTATER: Rask psykisk...
RASK PSYKISK HELSEHJELP
  • Lavterskeltilbud i kommunene basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, til personer over 18 år med lettere til moderat angst og depresjon.
  • 18 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet.
  • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten at man trenger henvisning fra lege
  • Skal drives av tverrfaglige team.
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt. 

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen