Innretter tjenestene etter brukernes behov

Innretter tjenestene etter brukernes behov

Publisert: 29. mai 2015.   Endret: 12. januar 2022

I Bergen har mer enn 60 avdelinger innen psykisk helse og rus kartlagt situasjonen og behovene til brukerne, gjennom verktøyet BrukerPlan.

Kari Hjellum (t.v.) og Maria Wåde-Engelsen

HELHETSBILDE: Arbeid og aktivitet er det området som alle brukergruppene skårer lavest på når det gjelder fungering, fant Kari Hjellum (t.v.) og Maria Wåde-Engelsen i Bergen kommune ut gjennom BrukerPlan-kartlegging. (FOTO: Petter Dahle/NAPHA)

HELHETSBILDE: Arbeid og aktiv...

Mer om

nyheter brukerplan kunnskapskilder.for.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen