Fremskritt for psykisk helse- og ruskartlegging i Nord-Norge

Fremskritt for psykisk helse- og ruskartlegging i Nord-Norge

Publisert: 11. juni 2015.   Endret: 05. januar 2024

Flere kommuner kartlegger, og dette gir bedre oversikt over kommunenes utfordringer på rus- og psykisk helsefeltet i Nordland, Troms og Finnmark. Hvor mange med alvorlige rus- og psykiske lidelser har barna boende hos seg? Og hvorfor er det så få eldre blant de kartlagte?

Elisabeth Nordmo og Terje Muller (begge seniorrådgivere i KoRus), 11.6.2015

INTERESSANT KARTLEGGING: Elisabeth Nordmo og Terje Myller fra KoRus Nord oppfordrer kommunene til å se nærmere på hva som kan ligge bak tallene i BrukerPlan-rapportene. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA).

 

INTERESSANT KARTLEGGING: Elis...
BrukerPlan

Ved hjelp av BrukerPlan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester og som fagpersonene i vedkommende tjeneste vurderer å ha et rusproblem og/eller psykiske helseproblemer. Det gjøres blant annet en funksjonsvurdering på de åtte områdene bolig, arbeid og aktivitet, økonomi, fysisk helse, rus, psykisk helse, sosial kompetanse og nettverk.

KoRus og NAPHA samarbeider nå om introduksjon av verktøyet og resultatene til rus- og psykisk helse-feltet.

Verktøyet er fra 1. mars 2015 web-basert.

TRUDE BOLDERMO: -Det er viktig å kunne hente ut tall og statistikk på denne måten. Kjempeinteressant, sier lederen for rus-og psykiatritjenesten i Tromsø kommune. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

Mer om

nyheter brukerplan kunnskapskilder.for.kommunene nordland troms finnmark

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen