Meningsfullt å jobbe fleksibelt: ACT-stafett oppsummert

Meningsfullt å jobbe fleksibelt: ACT-stafett oppsummert

Publisert: 21. januar 2013

Ledere for 14 ACT-team har delt erfaringer i ACT-stafetten på napha.no i perioden mars - desember 2012. Her følger en oppsummering.

Community
Landets ACT-team ser store fordeler med å jobbe på brukerens arena, men også dilemmaer knyttet til tvang kontra frivillighet.
Landets ACT-team ser store fo...
ACT-TEAM
  • Siden 2009 har det blitt etablert 14 ACT-team i Norge (ett av disse, Skien, er nå nedlagt).
  • ACT står for Assertive Community Treatment. På norsk kan dette best forklares som ”aktivt oppsøkende team".
  • ACT-teamene er tverrfaglige team, som arbeider ambulant og retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
  • NAPHA bidrar til opplæringen av ACT-team i Norge. Les mer om ACT på napha.no.
  • I napha.no´s nylig avsluttede "ACT-stafett" ble lederne for de ulike teamene intervjuet.

Mer om

oppsøkende.team rehabilitering behandling.i.psykisk.helsearbeid øvrige.artikler act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen