Bostedsløse i Trondheim

Bostedsløse i Trondheim

Publisert: 19. oktober 2010

De fleste mennesker i Norge har opplevd en betydelig bedring av levekårene de siste årene, men enkelte grupper har blitt hengende etter.

Hjemløs - Rapport om bostedsløses levekår
INDIVIDUELT:Trondheim Kommune prøvde ut alternative botiltak, og fikk kunnskap om betydningen av individuelt tilpassede tilbud.
INDIVIDUELT:Trondheim Kommune...

Mer om

brukere.med.omfattende.tjenestebehov bolig evalueringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen